Szanowni Państwo,

xv KONF_REKL3W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zapraszamy do udziału w

XV Jubileuszowej Konferencji

„Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie”

poświęconej tematyce utrzymania, zakupu, napraw i modernizacji taboru szynowego.

18 – 20 kwietnia 2018 r., Centrum Konferencyjne Hotelu STOK, Wisła.

Konferencja, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla branży, porusza najistotniejsze zagadnienia finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji taboru, a także szkolenia kadr, bezpieczeństwa kolejowego oraz szeroko rozumianej ekonomiki przewozów. Jednocześnie jest miejscem spotkań ekspertów reprezentujących przewoźników, producentów taboru a także podmiotów kreujących szeroko rozumiany rynek transportu szynowego w Polsce.

 

 

 

Uczestnicy konferencji mają możliwość udziału w:

 • forum dyskusyjnym z udziałem zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, CUPT, NCBiR PKP Intercity SA, PKP CARGO SA, PKP LHS Sp. z o.o., wszystkich kolei samorządowych, przewoźników prywatnych oraz wyższych uczelni,
 • wystawie firm kolejowych „MODER – SERWIS”,
 • prezentacji poświęconych tendencjom rozwoju branży kolejowej w Polsce.

Naszą intencją jest wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie poruszanej tematyki, wymiana doświadczeń a także kreowanie rynku taborowego w Polsce, spełniającego oczekiwania zarówno pasażerów, użytkowników jak i producentów.

Zakres tematyczny spotkania:

1. Finasowanie

 • wsparcie Funduszy Europejskich (POIŚ, EFIS, CEF)
 • Program Inteligentny Rozwój

2. Modernizacja oraz zakup nowych jednostek

 • certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek,
 • rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja,
 • innowacyjne rozwiązania dedykowane taborowi (konstrukcja, trwałość, bezpieczeństwo),
 • najnowsze rozwiązania związane z komfortem i ergonomią,
 • maksymalizacja potencjału przewozowego operatora towarowego, wdrożenie systemów informatycznych
 • śledzenia pociągów i jednostek ładunkowych, bazujących na nowoczesnych narzędziach teleinformatycznych,
 • modernizacja pojazdów szynowych z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności,
 • wdrażanie nowych systemów informacji dla podróżnych,
 • dzierżawa jednostek taborowych,
 • zakup vs modernizacja.

3. Eksploatacja, naprawy i utrzymanie

 • bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego,
 • diagnostyka i usuwanie usterek,
 • organizacja zaplecza techniczno-naprawczego,
 • własne zaplecze utrzymaniowe vs outsourcing usług,
 • przeciwdziałanie wandalizmowi,
 • szkolenie kadr.

4. Bezpieczeństwo

 • rozwiązania w zakresie zabezpieczania i monitorowania pojazdów,
 • bezpieczeństwo z uwzględnieniem przepisów prawnych,
 • udogodnienia dla niepełnosprawnych

 

Kontakt:

Aleksandra Jasińska

foto_aj
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl
www.izbakolei.pl