W dniach 3 – 5 kwietnia 2017 r., w Centrum Konferencyjnym „Nosalowy Dwór”, ZAKOPANE odbyły się

XIV Konferencja „MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO” oraz IV wystawa „MODER-SERWIS”,

zorganizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Zagadnienia związane z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego pozostają wciąż jednymi z najważniejszych, w kontekście rozwoju transportu szynowego w Polsce i wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów jak i Unii Europejskiej. Według V osi priorytetowej programu POIiŚ 2014 – 2020 (25 mld zł) zawierającej 51 projektów, obejmują między innymi modernizację oraz zakup ok 400 jednostek taborowych. Jako kontynuację wykorzystania środków pomocowych pod koniec ubiegłego roku zostały otwarte kolejne dwa konkursy w zakresie projektów taborowych.

Na konferencji obejmującej swym zakresem zarówno tabor kolejowy, pasażerski, a także tramwajowy i metro, poruszono między innymi takie zagadnienia jak:

Finasowanie

 • zakup i modernizacja, pozyskiwanie funduszy w nowej Perspektywie do 2020r.

Modernizacje i naprawy

 • certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność,
 • rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja,
 • prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru,
 • trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku,
 • udogodnienia dla pasażerów,
 • zakup vs modernizacja.

Eksploatacja

 • bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego,
 • organizacja zaplecza techniczno-naprawczego,
 • własne zaplecze utrzymaniowe vs outsourcing usług,
 • przeciwdziałanie wandalizmowi,
 • systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów.

Bezpieczeństwo

 • rozwiązania w zakresie zabezpieczenia i monitorowania pojazdów oraz bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów prawnych.

Do udziału w powyższym zaprosiliśmy przedstawicieli: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Spółek Grupy PKP, Kolei Samorządowych, przewoźników prywatnych, Spółek przewozowych transportu miejskiego, Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych, wyższych uczelni, którzy odnieśli się do zagadnień zawartych w tematyce konferencji.