XIII Konferencja

„MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO”
oraz
III wystawa „MODER-SERWIS”

które odbyła się w dniach
13 – 15 kwietnia 2016 r.
w Centrum Konferencyjnym – hotel „STOK”, Wisła

W dniach 13 – 15 kwietnia 2016  odbyła się XIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego, której uczestnikami byli producenci i użytkownicy szeroko pojętego taboru szynowego, a także podmioty stanowiące ich zaplecze naprawcze, projektowe i utrzymaniowe. Celem spotkania było wypracowanie najlepszych rozwiązań oraz promowania najwyższych standardów produkcji, utrzymania i modernizacji pojazdów szynowych. Podczas konferencji, poruszone były między innymi następujące tematy:

Finasowanie
• zakup taboru oraz procedury pozyskiwania wsparcia funduszy w nowej Perspektywie Finansowej do 2020 roku

Modernizacja i naprawy
• certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek,
• modernizacja pojazdów szynowych z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności,
• prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dedykowanych producentom taboru,
• innowacje związane z komfortem i ergonomią – wymagania zamawiających,
• rozwiązania dedykowane osobom niepełnosprawnym,
• zakup vs modernizacja

Eksploatacja
• bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego,
• organizacja zaplecza techniczno-naprawczego,
• wyposażenie wagonów w urządzenia sanitarne w systemie zamkniętym,
• maksymalizacja potencjału przewozowego operatora towarowego,
• systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów

Bezpieczeństwo
• najnowsze rozwiązania w zakresie monitorowania pojazdów oraz bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów prawnych,

• wdrażanie nowych systemów informacji dla podróżnych, uwzgledniających różne środki transportu,
• szkolenie kadr, wykorzystanie symulatorów pojazdów szynowych.

Zapraszamy do udziału w konferencji dzięki której poszerzycie Państwo wiedzę o tendencjach i kierunkach rozwoju przemysłu związanego z transportem szynowym. Spotkanie będzie również sposobnością do zaprezentowania szerokiemu gronu uczestników potencjału Państwa firmy.